Jaaroverzicht 2017 DCC-IenW

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) coördineert de bestrijding van crisis en rampen. Het jaaroverzicht van de organisatie blikt terug op een aantal beeldbepalende incidenten en laat zien welke rol het DCC-IenW bij deze crises speelde. Het geeft partners en relevante netwerken een helder beeld van wat het DCC-IenW betekent voor onze veiligheid.