Verslag Netwerkdag Stralingsincidenten | 25 september 2019

Het DCC-IenW organiseerde in samenwerking met de ANVS de Netwerkdag Stralingsincidenten op 25 september 2019. Diverse onderwerpen zoals uitdagingen op landelijke samenwerking, crisiscommunicatie, samenwerking tussen België en Nederland en stralingsbeschermende maatregelen kwamen aan bod. Circa 80 deelnemers waren aanwezig bij te dragen aan een mooie netwerkdag.