Infographic State of the Art Crisisbeheersing in Nederland

Crisismanagement vergt het nemen van kritieke besluiten onder tijdsdruk, om snel in te spelen op onvoorziene omstandigheden in samenwerking met verschillende organisaties. PLATO en het Crisis Research Center van de Universiteit Leiden onderzochten in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wat nodig is voor effectief crisismanagement. Het onderzoek bestaat uit een trendanalyse, 25 vergelijkende case analyses en vier focusgroepen.