IBGS netwerkdag 2022: Overstroming in Limburg 2021

In juli 2021 werd Limburg getroffen door een overstroming van ongekende aard. Zijn gemeente Valkenburg aan de Geul werd hard getroffen en burgemeester Daan Prevoo vertelt wat de impact was en nog steeds is. Jim Odekerken is betrokken geweest als MPL/AGS en Cindy Gielkens als ACGZ en Milieugezondheidskundige. Zij namen de deelnemers vanuit hun perspectief meenemen in de vragen en dilemma’s waarmee zij in deze crisis geconfronteerd zijn.