IBGS netwerkdag 2022: Zelfdodingspoeders

Het gebruik van ‘zelfmoordpoeders’ is sinds 2017 regelmatig in het nieuws, waaronder ook speculaties over het risico voor omstanders en hulpverleners. Er lijkt sprake te zijn van een toenemende onrust bij hulpverleners bij meldingen van ‘inname van zelfmoordpoeder’. Tijdens deze sessie werd de toxicologie van de meest toegepaste zelfmoordpoeders besproken en het risico van secundaire blootstelling tijdens de behandeling van een patiënt die zo’n zelfmoordpoeder heeft ingenomen. De sessie werd begeleid door Ronald de Groot, toxicoloog en stralingsdeskundige, UMC Utrecht/Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)