Beleidsplan DCC-IenW 2014-2017: het goede vasthouden en effectief omgaan met nieuwe ontwikkelingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van een belangrijk deel van de vitale infrastructuur in Nederland. Crisisbeheersing is daarbij een onmisbare discipline en moet op professionele wijze ingevuld worden. In dat kader maakt het ministerie elke vier jaar een beleidsplan crisisbeheersing.

Dit plan voor de periode 2014-2017 biedt inzicht in relevante ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en geeft richting aan de crisisbeheersing op de beleidsvelden van het ministerie en de actieve rol die het DCC-IenW hierin speelt.