20 jaar DCC-IenW: crises en evenementen

Aan de hand van een aantal belangrijke regionale en nationale rampen en events in Nederland wordt de meerwaarde van het DCC-IenW (20 jaar) gepresenteerd.

(Beeldtitel: 20 Jaar DCC-IenW. 1999 tot 2019. Bij een foto van een treinongeval staat: 2009, treinbotsing goederentreinen Barendrecht. Explosiegevaar en stremming op het spoor.)

RUSTIGE MUZIEK

(2011, Chemie-Pack Moerdijk. Stremming van wegverkeer, treinverkeer en de scheepvaart. Omleiden vliegverkeer. Gezondheidsrisico's RWS-personeel. Een foto van een rookpluim komt tussen andere beelden te staan. Beeldtekst: 2011, hack bij DigiNotar. Beschermen digitale infrastructuur.)

DE RUSTIGE MUZIEK ZWELT AAN

(Bij een foto van een ondergelopen weg staat: 2013, code rood voor stormachtige pakjesavond. Hoogste waterstand sinds 1953.)

DE RUSTIGE MUZIEK NEEMT ABRUPT AF

(Een colonne rouwauto's. Beeldtekst: 2014, vliegramp MH17. Interdepartementale informatievoorziening. 2016, aanvaring stuw Grave. Ongeluk veroorzaakt daling waterpeil en stremming scheepvaart. 2017, orkaan Irma op Sint Maarten. Inzet experts IenW ter plaatse. Focus op drinkwatervoorziening en afvalverwerking. Herstellen vliegveld en haven.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT WEER VERDER

(2018, droogte in Nederland. Extreme droogte zorgt voor maatschappelijke ontwrichting. Een foto van een droge rivierbedding tussen andere foto's. Beeldtekst: 2013, troonswisseling. De weg vrijmaken voor de nieuwe koning.)

(2014, Nuclear Security Summit. De grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland en voor het DCC-IenW.)

(Bij foto's van verschillende gebeurtenissen verschijnt: 2019, DCC-IenW. We coördineren, verbinden en informeren. En tussendoor verhuizen we. Een foto van het nieuwe, moderne kantoorgebouw in Den Haag.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: XeroxUBI in samenwerking met Kris Kras context, content en design. Foto's en video: ANP Foto, Hollandse Hoogte, ministerie Defensie, Rijksvastgoed.nl, ministerie IenW. Een productie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2019.)