Evenementen

Een belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie is een goede samenwerking tussen crisiscollega’s/partners. Daarvoor is kennis nodig. Kennis van elkaars rol en taak tijdens een crisis, maar juist ook het gezicht achter de naam. Daarom organiseert met DCC-IenW jaarlijks evenementen waarbij de netwerkpartners worden uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen en actuele kennis uit te wisselen op het gebied van crisisbeheersing.