Evenementen

Een belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie is een goede samenwerking tussen crisiscollega’s/partners. Daarvoor is kennis nodig. Kennis van elkaars rol en taak tijdens een crisis, maar juist ook het gezicht achter de naam. Daarom organiseert met DCC-IenW jaarlijks evenementen waarbij de netwerkpartners worden uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen en actuele kennis uit te wisselen op het gebied van crisisbeheersing.

Activiteiten

Kennissessie over experts in de crisisbeheersing met Wout Broekema

Het DCC-IenW organiseert een kennissessie met Wout Broekema, Universitair Docent Crisis Governance aan de Universiteit Leiden over de rol van experts in de crisisbeheersing. Deze kennissessie is voor experts en crisisprofessionals van IenW en haar partners.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie ONLINE