Evenementen

Een belangrijk onderdeel van de crisisorganisatie is een goede samenwerking tussen crisiscollega’s/partners. Daarvoor is kennis nodig. Kennis van elkaars rol en taak tijdens een crisis, maar juist ook het gezicht achter de naam. Daarom organiseert met DCC-IenW jaarlijks evenementen waarbij de netwerkpartners worden uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen en actuele kennis uit te wisselen op het gebied van crisisbeheersing.

Uitgelicht

1 OKTOBER: Netwerkdag Water

2020 is een uniek en bijzonder crisisjaar. Iedereen heeft een eigen ervaring met de aanpak rondom COVID-19. Niet eerder was het nodig om op regionaal en nationaal niveau, met grote diversiteit aan partijen, zo intensief samen te werken. Met de langdurigheid, het bestrijden van de crisis “op afstand”, de internationale dynamiek, de maatschappelijk opinie, en voor een derde jaar droogte kwamen er andere vraagstukken op tafel. Welke parallel kan er getrokken worden met de aanpak van een watercrisis? Welke lessen zijn hieruit te trekken om toe te passen op het waterdomein? Met deze digitale netwerkdag blikken we gezamenlijk terug op de coronacrisis en willen we het gesprek aangaan over de doorvertaling naar crisismanagement en water.