Opleidingsinformatie

Crisisbeheersing is een dynamisch vakgebied, en dat betekent dat wij als departement, en daarmee ook wij, niet stil kunnen blijven staan. Het volgen van nieuwe ontwikkelingen, en deze te incorporeren in ons werk blijft een belangrijke randvoorwaarde. Zo geldt dat ook voor het leerprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO-leerprogramma). Steeds weer opnieuw wordt gekeken op welke wijze het DCC-IenW adequaat kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals sociale media, nieuwe technische (IT) middelen, en veranderende behoeften en wensen onder onze ketenpartners en (potentiële) cursisten.

Professionaliseren = Opleiden, Trainen en Oefenen

Klassikale opleidingen en trainingen blijven een belangrijk onderdeel van ons opleidingsaanbod. Tegelijkertijd wordt ook getracht opleidingen in nieuwe formats uit te voeren. Hierbij kan natuurlijk worden gedacht aan de inhoud, maar ook aan korte trainingen op maat, webinars, korte animaties en instructiefilms.  Het optimaliseren en verder professionaliseren van de crisisteams is een belangrijk speerpunt voor het DCC-IenW, net zoals het systematisch leren van het evalueren van oefeningen en het faciliteren van oefenprojecten op maat. Het huidige OTO-leerprogramma is innovatief en de klant staat  centraal.  De ervaring heeft aangetoond dat het OTO-leerprogramma een bijdrage levert aan een geoefende crisisorganisatie.

Het OTO-leerprogramma is bedoeld voor iedereen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de medewerkers van haar ketenpartners die een rol vervuld binnen het crisismanagement. De opleidingsactiviteiten zijn bedoeld om de preparatie voor een crisis maximaal te ondersteunen. Het past in onze opdracht om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te bereiden op een crisis.

Opleiden

Bij opleiden staat uiteraard het werkproces centraal. Leren vindt niet geïsoleerd plaats, maar waar mogelijk geïntegreerd in het dagelijks werk. Daarbij worden de technische mogelijkheden benut waar dat zinvol is voor een optimaal leerresultaat. Dat heeft als belangrijk voordeel dat cursisten kunnen leren op een moment en een plaats die hen uitkomt. Bijvoorbeeld via e-learning modules, actualiteiten webinars en andere moderne leervormen. Dit alles in combinatie met klassikaal leren indien dat toegevoegde waarde heeft. ‘Blended learning’ met andere woorden. Deze uitgangspunten zijn de basis voor leerlijnen per crisisrol die zijn ontwikkeld en worden aangevuld met ‘leerprikkels’ om regelmatige reflectie op de eigen crisisrol te bevorderen.

Trainen

Trainen is de tweede pijler waarop een professionele uitvoering van de crisisrol berust. Collega’s kunnen met roltrainingen hun vaardigheden voor hun crisisrol eigen maken. Immers, de rolvastheid van crisisrolhouders is één van de kritische succesfactoren voor een goede crisisbeheersing. Ook organiseren we in nauw overleg met onze ketenpartners teamtrainingen, waarin de rolhouders in een crisisteam de crisisbesluitvorming en de interactie met elkaar centraal staan.

Oefenen

Crisisrolhouders moeten ook oefenen om kennis en vaardigheden bij elkaar te brengen en zodoende een efficiënte en effectieve bijdrage te kunnen leveren in crisissituaties, of die nu werkelijk gebeuren of in scene gezet zijn. Om het rendement van oefeningen zo hoog mogelijk te laten zijn, stemmen we het programma af met de organisaties die willen oefenen. Wij vinden dat crisisrolhouders elkaar goed moeten kennen in crisisomstandigheden opdat processen binnen het team zo gestroomlijnd mogelijk verlopen.