Basiscursus stralingincidenten

Wil je meer leren over stralingsincidenten, de verschillende ongevalsscenario’s, de effecten ervan, de crisisresponsstructuur, welke rol jouw organisatie heeft in zo’n situatie en wat de grootste dilemma’s daarbij zijn, meld je dan aan voor deze Basiscursus stralingsincidenten!

De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast de gedeelde basiskennis en informatie, wordt interactie aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken.  

Data 2023:  

  • 06 april
  • 02 november

Doel en doelgroep

Doel van deze Basiscursus stralingsincidenten is om kennis en inzicht te krijgen in de crisisbeheersing van stralingsincidenten in Nederland.

De basiscursus is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen.

Programma

Tijdens deze Basiscursus stralingsincidenten wordt theorie afgewisseld met het actief aan de slag gaan met cases, waarna deze worden besproken.

  • Basis-theorie over het onderwerp nucleair en straling
  • Het verschil tussen A- en B-objecten
  • Cases betreffende stralingsincidenten A- en B-object

Locatie

De Basiscursus stralingsincidenten wordt gegeven bij het DCC-IenW op de Rijnstraat 8, Den Haag (direct naast het NS station Den Haag Centraal).

Ervaring heeft geleerd dat deze cursus het beste fysiek kan worden gegeven. Daarom wordt er géén hybride mogelijkheid geboden.

Mocht u met de auto komen dan, kan er betaald geparkeerd worden in parkeergarage QPark Rijnstraat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag.

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de: Basiscursus stralingsincidenten(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)

Activiteiten