Basiscursus stralingsincidenten

Het DCC-IenW organiseert een basiscursus over de crisisbeheersing bij stralingsincidenten. Wil je meer leren over de verschillende ongevalsscenario’s, de effecten ervan, de crisisresponsstructuur, welke rol jouw organisatie heeft in zo’n situatie en wat de grootste dilemma’s daarbij zijn, meld je dan aan voor deze basiscursus. De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast basiskennis en informatie, wordt interactie tussen de deelnemers aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken.

Programma

Tijdens deze Basiscursus stralingsincidenten wordt theorie afgewisseld met het actief aan de slag gaan met cases, waarna deze worden besproken.

  • Basis-theorie over het onderwerp nucleair en straling
  • Het verschil tussen A- en B-objecten
  • Cases betreffende stralingsincidenten A- en B-object

Doel

Kennis en inzicht te krijgen in de crisisbeheersing van stralingsincidenten in Nederland.

Doelgroep

De basiscursus is toegankelijk voor alle crisisfunctionarissen.