Bestuurlijke advisering

Doel

Deze training richt zich op het vroegtijdig herkennen van een potentiële crisis en het bieden van handvatten voor het doorgronden van de verschillende relevante aspecten van een incident of issue en vervolgens het op bestuurlijk niveau adviseren hierover.

Het gaat om gebeurtenissen die niet direct herkenbaar zijn als grote ramp of crisis maar die wel kunnen escaleren met grote negatieve gevolgen. Een tijdige diagnose helpt bij het voorkomen van escalatie. Het maakt aangrijpingspunten voor een effectieve aanpak inzichtelijk.

De training biedt deelnemers inzicht in de factoren die van invloed zijn op een bestuurlijk advies en de diverse soorten bestuurlijke beslissingen die we kunnen onderscheiden. Het dwingt tot het expliciet benoemen van het probleem en het systematisch doordenken van de mogelijke implicaties en bestuurlijke dilemma’s. Op basis daarvan wordt duidelijk wat bestuurlijk denken betekent en hoe bestuurlijk adviseren hierop aansluit.

Programma

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is politiek-bestuurlijke crisissensitiviteit?
  • De positie van de bestuurder/politicus in het politieke spectrum
  • Strategisch en Bestuurlijk Adviseren
  • De rol van de media of de publieke opinie
  • Factoren van invloed op bestuurlijk advies
  • Bestuurlijk denken en bestuurlijke dilemma’s

Doelgroep

Medewerkers van binnen en buiten de IenW-crisisorganisatie.

Voorkennis

Deelnemers dienen de basiscursus crisisbeheersing te hebben afgerond, danwel basiskennis te hebben op gebied van crisisbeheersing.

Duur

Één hele dag (2 dagdelen).