E-learning

Ten behoeve van diverse trainingen zijn voorbereidende e-learning modules beschikbaar. 

Doel

De e-learningmodule gaat over de werking van de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en over de werkwijze van de crisisteams.

De e-learningmodules zijn onderdeel van het  reguliere OTO-leerprogramma en bij deelname aan deze leeractiviteiten wordt verondersteld dat kennis over de crisisorganisatie en crisisteams bekend is.
Het is essentieel om voorafgaande aan deelname aan het reguliere OTO-programma kennis te verkrijgen over de werking van de crisisorganisatie en de werking van de crisisteams óf om kennis hierover zelfstandig op te frissen.

Opbouw

De e-learningmodule bestaat uit

een basismodule

 • de veiligheidsketen
 • crisisbeheersingsstructuren
 • de BOB-methodiek
 • scenario- en netwerkanalyse

en submodules

 • voorzitter
 • adviseur crisisbeheersing
 • informatiecoördinator
 • verslaglegger
 • inhoudelijk adviseur
 • adviseur communicatie
 • liaison
 • facility manager

Je bent vrij om te kiezen of en in welke volgorde je de modules doorloopt. Je kunt er ook voor kiezen om alle modules achter elkaar te doorlopen.

Doelgroep

Iedereen die vanuit het ministerie van IenW of vanuit een ketenpartner een rol vervult in de crisisbeheersing en zich (verder) wil bekwamen op dit gebied.

Tijdsduur

Iedere module duurt 15-20 minuten.

Wil je een module volgen?

De e-learningmodule staat op het Kennis- en Leerportaal DCC-IenW. Wil je een module volgen? Neem dan contact op met DCCOTO@rws.nl.