Liaison ROT

Als Liaison van het Regionaal Operationeel Team zorg  je voor de verbinding tussen (een crisisteam uit) je eigen organisatie en een extern crisisteam. Daarom ben je meestal aanwezig bij dit externe crisisteam en neem je namens je eigen team of organisatie deel aan de overleggen van dit team. Aan de rol van Liaison ROT worden hoge eisen gesteld. Je houdt de verantwoordelijkheden en primaire processen van je eigen team of organisatie voor ogen en realiseert zo de samenwerking met en ondersteuning van derden. In deze training verken je je rol en taken en oefen je met de verschillende aspecten hiervan.

Programma

  • Rol en taken van een liaison ROT in een crisisteam
  • Spreekbuis namens de eigen organisatie
  • Realiseren van informatie-uitwisseling tussen de eigen organisatie en het crisisteam

Opzet en duur

De training voor ROT-liaison een bijeenkomst van één dag (10.00 tot 16.00 uur).

Momenteel wordt de roltraining online georganiseerd.

Vereiste voorkennis

Deelnemers hebben de Basiscursus crisisbeheersing gevolgd.