Crises doen zich voor op onverwachte momenten en vragen een speciale aanpak. Naast de voornoemde trainingen en opleidingen zijn ook enkele specifieke persoonlijke vaardigheden onderkend die van groot voordeel kunnen zijn in de hectiek en stress van een crisissituatie. Tegelijkertijd betreft het vaardigheden die ook onder normale omstandigheden op de werkplek van nut zullen zijn.

Een netwerk- en scenarioanalyse helpt crisisorganisaties om in een vroeg stadium van een incident of crisis na te denken over mogelijke ontwikkelingen en daar de crisis- organisatie en maatregelen op in te richten en partners te betrekken. Daardoor kan pro-actiever worden opgetreden.

De analyses helpen om kennis expliciet te maken en te anticiperen op mogelijke gevolgen van het incident. Vaak wordt een scenarioanalyse gekoppeld aan de netwerkanalyse. Een scenarioanalyse wordt meestal voorafgaand aan een crisisoverleg gemaakt en in de vergadering getoond en/of aangevuld. Ook kan de vergadering zelf gebruikt worden om met de partners een scenario- en netwerkanalyse te maken. De netwerk- analyse heeft tot doel de omgeving en netwerkpartners goed in beeld te krijgen.

Een netwerk- en scenarioanalyse dient periodiek te worden geactualiseerd om te monitoren of de scenario-ontwikkeling en getroffen maatregelen nog kloppen.

Doel

In deze training leert u omgaan met de onzekerheid die een crisis met zich mee brengt; u zult ervaren dat u meer grip krijgt op de situatie door het verloop van de situatie systematisch te analyseren en de belanghebbende partijen op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. Een veelgebruikt adagium in de crisiswereld is niet voor niets: “crisismanagement is netwerkmanagement.” Crisismanagement anno 2017 gaat over het in beeld brengen en in beweging krijgen van partijen. We beoefenen daarom het in kaart brengen van het netwerk en het verkennen van toekomstscenario’s aan de hand van de ‘imagination’ methodiek.

De analyses helpen om kennis expliciet te maken en te anticiperen op mogelijke gevolgen van het incident. Vaak wordt een scenarioanalyse gekoppeld aan de netwerkanalyse.

Doelgroep

Onze trainingen zijn bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Netwerkmanagement: verbeelden en verbinden
  • Scenarioanalyse: een systematische verkenning van de toekomst

Duur

Van 10.00 tot 16.00 uur.

Voorkennis

Voorafgaand aan deze training wordt verwacht dat deelnemers de basiscursus crisisbeheersing hebben afgerond.