Webinar Bestuurlijke Verbindingsschakel

Wat de crisisrol Bestuurlijke Verbindingsschakel (BVS) inhoudt, weet u na dit webinar. U leert waarom de rol wordt geactiveerd en wat de taken van de BVS zijn. Ook informeren we u over de plaats van de BVS in de crisisorganisaties van Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW en hoe de rol interacteert met spelers binnen de Veiligheidsregio. Ook de operationele kant zoals alarmering, opschaling en informatievoorziening wordt belicht, zodat u kunt bepalen hoe u mogelijk met de BVS te maken krijgt.

Webinar volgen

Het webinar kunt u gemakkelijk van achter uw eigen computer volgen. Het enige dat u nodig heeft, is geluid. 

IenW collega's kunnen de webinar volgen via het leerportaal via deze link.

Voor onze andere collega's is hier de link naar het partnerportaal.