Crisiscommunicatie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is betrokken bij de afhandeling van crises op diverse beleidsterreinen. Daarbij is goede communicatie van wezenlijk belang. Het DCC-IenW heeft daarbij een ondersteunende en coördinerende functie.

Communiceren onder bijzondere omstandigheden

Het DCC-IenW informeert en stemt af met diverse crisispartners, zoals de waterschappen, gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, andere ministeries en externe orgnisaties. Wanneer een crisis te groot dreigt te worden, wordt de bezetting van het DCC-IenW uitgebreid met crisispartners. De piketvoorlichter of crisiscoördinator van de Directie Communicatie binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt dan deel uit van de basisbezetting van het DCC-IenW. Tijdens kantooruren wordt deze vervangen door de voorlichter die verantwoordelijk is voor het dossier.

Afstemming binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn meerdere afdelingen bezig om communicatie in goede banen te leiden, zodat de juiste informatie bij de burgers terechtkomt. Het is hierbij van belang dat de diverse afdelingen elkaar tijdig weten te vinden. Om dit te realiseren worden in de koude fase (voordat een crisis zich voordoet) trainingen en sessies gehouden. Op deze manier leren communicatieprofessionals elkaar kennen en kunnen zij van te voren de taakverdeling inregelen.