Cyber

Organisaties krijgen steeds vaker te maken met (moedwillige) cyberincidenten. Deze cyberincidenten kunnen niet alleen een grote impact hebben op het (interne) cyberdomein, maar ook op het verzorgingsgebied en de producten/diensten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat is Cyber Security?

Cyber Security is het vrij zijn van gevaar of schade, veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie.

Om voorbereid te zijn op cybercrises en aangesloten te zijn op het Nationaal Cyber Security Centrum heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Expertgroep Cyber die bij een departementaal opgeschaalde cybercrisis bijeenkomt om de cybercrisis te duiden, en cybermaatregelen af te spreken om de effecten te beperken en te verminderen. De Expertgroep Cyber adviseert aan de departementale crisisbeheersingsoverleggen en aan de vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de interdepartementale crisisbeheersing.

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De missie van het Nationaal Cyber Security Centrum is het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het Nationaal Cyber Security Centrumis internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het Nationaal Cyber Security Centrum een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team voor de Rijksoverheid.

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW coördineert de informatie en neemt deel aan de Expertgroep Cyber én aan de (inter)departementale crisisbeheersingsorganisatie.