Extreem weer

De kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte is de laatste jaren toegenomen. Weerextremen leiden steeds vaker tot grote schade. De maatschappij wordt daarom ook kwetsbaarder voor weersinvloeden. Het KNMI - een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - probeert met haar samenwerkingspartners hierop zoveel mogelijk te anticiperen. In het zgn. ‘Weerimpactteam’ adviseren diverse partijen aan het KNMI om wel of geen extreem weerwaarschuwing ‘code rood’ uit te brengen, op basis van de verwachte impact van het weer.

De rol van het KNMI

Het KNMI geeft waarschuwingen uit voor regen, gladheid en sneeuw, onweersbuien, windstoten, temperatuur (hitte/koude), zicht en 'hozen'. De weerwaarschuwingen worden afgegeven per provincie en treden op in een gebied van minimaal 50 bij 50 kilometer.

Het afgeven van extreem weer waarschuwingen is een wettelijke taak van het KNMI. Sinds 2003 worden weerwaarschuwingen niet alleen bepaald door meteorologische criteria, maar wordt ook de verwachte maatschappelijke impact meegewogen. Het weeralarm moet namelijk goed aansluiten bij de beleving van de gebruikers.

Caribisch Nederland

Het KNMI monitort het weer op Caribisch Nederland voortdurend. Ze heeft eigen meetgegevens, satelliet- en radarbeelden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en geeft op basis daarvan weersverwachtingen en weerwaarschuwingen, zowel voor het algemene publiek als voor de luchtvaart en maritieme sector. Ook brengt het KNMI waarschuwingen uit voor tropische stormen/hurricanes uit.

De rol van het DCC-IenW

De weging van de impact vindt plaats in het Weerimpactteam. Het DCC-IenW is procesverantwoordelijk en neemt samen met het KNMI het besluit om het Weerimpactteam bij elkaar te roepen. Het DCC-IenW levert in die gevallen ook de voorzitter, informatiecoördinator en een verslaglegger. Het Weerimpactteam is een telefonisch overleg dat in korte tijd bijeen geroepen kan worden. Statistisch gezien komt het Weerimpactteam ongeveer vijf keer per jaar bijeen voor extreem weer situaties.   

De partijen in het Weerimpactteam zijn: 

  • De vertegenwoordigers van de verkeer- en vervoersnetwerken: de Verkeerscentrale Nederland van RIJkswaterstaat en ProRail.

  • Het Nationaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Deze partijen hebben het overzicht van evenementen en incidenten in het land vanuit openbare orde en veiligheid. Via het  Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum is er een informatielink met veiligheidsregio’s en gemeenten.

  • De Luchtverkeersleiding Nederland neemt niet deel aan het overleg, maar levert via de informatiecoördinator van het DCC-IenW wel inbreng voorafgaand aan het Weerimpactteam.

  • Vanuit KNMI neemt het hoofd van het expertteam deel.