01 december Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Fysiek - Rijnstraat 8, Den Haag

Ervaring leert dat een fysieke cursus beter werkt. Deze cursus wordt dan ook niet in hybride vorm aangeboden. Alleen als de Covid-19 maatregelen mochten wijzigen kan het zijn dat er moet worden besloten om de cursus volledig online te doen. Daarover wordt u uiterlijk 2 dagen van te voren geínformeerd.

Zet in mijn agenda

De opleiding nucleaire crisisbeheersing voor gevorderden borduurt voort op de gelijknamige Basisopleiding.

Leerdoelen: Waar de basisopleiding m.n. inging op de achtergronden van radioactiviteit en straling, de toepassing ervan en ongevalsafhandeling op hoofdlijnen, gaat deze opleiding vooral verder in (verdieping en verbreding) op de crisisstructuur, het functioneren ervan en accenten en impact van nucleaire ongevallen op beleidsterreinen (binnen en buiten IenW), en mogelijke complicerende factoren en best practices daarbij.

Een verdieping in de structuur maar ook op inhoud, aan de hand van de opbouw van het LCP-Straling vormt hierbij de basis.  

De opleiding bevat één of twee cases die aansluiten op de behandelde onderwerpen en de deelnemers praktisch aan het werk zetten in subgroepen. De actualiteit zal zoveel als mogelijk ook een (afgepaste) plek in de opleiding krijgen. Daarnaast komen internationale aspecten (afstemming met buurlanden en accenten bij ongevallen ver weg) kort aan de orde.

De opleiding kent een interactief en flexibel karakter; zoveel als mogelijk wordt ook ingespeeld op specifieke leerdoelen van deelnemers en de samenstelling van de deelnemersgroep die dag.

Doelgroep

Deelnemers die komen vanuit bijv. departementen, agentschappen of veiligheidsregio’s hebben een rol of functie als bijv. AOV-er, crisismanager (bijv. van het DCC), crisiscoördinator of adviseur van een beleidsdirectie en hebben deze kennis in hun bagage of al eerder de basisopleiding gevolgd. Noodzakelijke theorie hiertoe wordt uitsluitend nog kort gerecapituleerd.

Registratieformulier Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair

Aanmelden(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)