09 november Verdiepingsmodule Crisisbesluitvorming

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie ONLINE

Beslissingen nemen heeft te maken met informatieverwerking, cognitieve patronen en stimuli uit de omgeving. Besluitvorming verloopt vaak intuïtief en onbewust. Dit brengt grote voordelen maar ook risico’s met zich mee. Hoe gaan besluitvormers om met het nemen van kritieke besluiten in situaties die gekenmerkt worden door een hoge mate van onzekerheid? Je wilt immers geen besluit nemen dat de crisissituatie alleen maar verergert! In deze training neemt een deskundige je mee op weg om meer inzicht te krijgen in hoe onze hersenen ons aansturen in het nemen van beslissingen, met name in tijden waarin je onder hoogspanning staat.

Doel

Deze training heeft als doel om de leden van een crisisteam praktische ervaring te laten opdoen met de crisisbesluitvormingsprocedure BOB.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor deelnemers in een crisisteam

Registratieformulier verdiepingsmodule Crisis en besluitvorming

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de verdiepingsmodule Crisis en besluitvorming *

Actuele data van trainingen vind je in de Opleidingsagenda

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken. Uw aanmelding wordt behandeld door onze eigen medewerkers.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden uit onze systemen verwijderd nadat u de training heeft afgerond.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *