12 april Training Inhoudelijk adviseur

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Springhuys, Springweg 7, Utrecht

Zet in mijn agenda

De training gaat in op de rol die een inhoudelijk adviseur in het crisisteam heeft, met de bijbehorende vaardigheden en verantwoordelijkheden. De training biedt, naast theoretische kennis, vooral ook inzicht in de praktische vaardigheden die van groot belang zijn om als inhoudelijk adviseur binnen een crisisteam optimaal te kunnen functioneren.

Het geven van inhoudelijk advies tijdens een crisis wijkt af van de reguliere situatie vanwege stress, tijdsdruk, impact en de grote mate van onzekerheid van het beeld van de situatie op basis waarvan het advies gegeven moet worden. In deze training leer je wat er nodig is om onder deze lastige omstandigheden effectief mondeling en schriftelijk te adviseren. Ook staan we stil bij hoe je als adviseur in verbinding blijft met degene die jij adviseert.

Door de interactieve vorm van deze training en het uitvoeren van oefeningen en simulaties zullen discussie- en knelpunten naar voren komen. Het leereffect voor de deelnemers wordt vergroot door de mogelijkheid ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Doel

Het doel van deze training is de deelnemers degelijk voor te bereiden op hun rol in de warme fase. Wat wordt van je verwacht en over welke kennis dien je te beschikken. Je krijgt inzicht in de rol en taken van de inhoudelijk adviseur en doet ervaring op met adviseren onder (tijds)druk.

Doelgroep

Deze training richt zich op collega’s die deze crisisrol al invullen en die hun kennis willen opfrissen. Collega’s die deze rol binnenkort gaan vervullen of die belangstelling hebben om deze rol te gaan vervullen zijn ook van harte welkom.

Voorkennis

Om aan deze training deel te nemen dien je de basisopleiding te hebben afgerond.

Registratieformulier roltraining Inhoudelijk adviseur

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Inhoudelijk adviseur(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)