06 april Basiscursus stralingsincidenten

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie FYSIEK - DCC-IenW - Rijnstraat 8, Den Haag

Ervaring heeft geleerd dat deze cursus het best fysiek kan worden gevolgd. Er zal daarom géén hybride versie worden aangeboden, behalve als landelijke maatregelen daarom vragen. 

De basiscursus geeft inzicht in de landelijk organisatie en structuur van de nucleaire crisisbeheersing op zowel, regionaal als nationaal niveau. Naast basiskennis en informatie, wordt sterk interactie aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken. De deelnemers zullen in groepjes samenwerken. Er wordt van de deelnemers dan ook veel interactie verwacht.