08 juni Roltraining adviseur crisisbeheersing

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Springhuys, Springweg 7, Utrecht

Zet in mijn agenda

Gedurende een crisissituatie kunnen vragen ontstaan die te maken hebben met de veiligheidsketen in algemene zin. Vragen over de verantwoordelijkheden, vergunningenbeleid, veiligheids- en risicobeleid komen snel onder de publieke aandacht en soms ook snel in de media. Soms worden (crisis) vraagstellingen op politiek niveau getild en levert de discussie over de beantwoording ervan vaak grote commotie op in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Vaak moet de bewindspersoon aantreden om tekst en uitleg te geven. In ernstige gevallen kan een crisis leiden tot het aftreden van de verantwoordelijk bewindspersoon. Soms kan een WOB-procedure over crisisbesluitvorming een vervelende nasleep geven. Ook de wijze waarop beleid in algemene zin een plaats heeft in de afhandeling van een crisis, de consequenties van crisissituaties die voor een departement in beleidsmatige zin kunnen ontstaan, en de manier waarop beleidsdirectoraten zich op een crisissituatie kunnen voorbereiden zijn thema’s van deze module.

Doel

Het doel van deze training is de deelnemers degelijk voor te bereiden op hun rol in de warme fase. Wat wordt van je verwacht en over welke kennis dien je te beschikken. Hierbij is zeker de koude fase van belang waarin je de nodige kennis kunt opdoen.

Doelgroep

Deze training richt zich op collega’s die deze crisisrol al invullen en die hun kennis willen opfrissen. Collega’s die belangstelling hebben om deze rol te gaan vervullen zijn ook van harte welkom.

Registratieformulier roltraining Adviseur crisisbeheersing

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Adviseur crisisbeheersing(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)