11 mei Gevorderden cursus stralingsincidenten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie DCC-IenW - Rijnstraat 8, Den Haag

Zet in mijn agenda

Op 11 mei organiseert het DCC-IenW een gevorderdencursus stralingsincidenten. Waar de Basiscursus met name inging op de achtergronden van radioactiviteit, straling en de ongevalsafhandeling op hoofdlijnen, gaat deze Gevorderden cursus stralingsincidenten vooral verder in op de crisisstructuur, het functioneren ervan en accenten en impact van nucleaire ongevallen op beleidsterreinen (binnen en buiten IenW), en mogelijke complicerende factoren daarbij. Een verdieping in de structuur maar ook op inhoud, de opbouw van het LCP-Straling vormt hierbij de basis. Naast het delen van kennis en informatie, wordt interactie tussen de deelnemers aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken. 

Doelgroep

De Gevorderden cursus stralingsincidenten is toegankelijk voor deelnemers die komen vanuit bijvoorbeeld departementen, agentschappen of veiligheidsregio’s, hebben een rol of functie als AOV-er, crisismanager, crisiscoördinator of adviseur van een beleidsdirectie en hebben deze kennis in hun bagage of al eerder de basisopleiding gevolgd. Noodzakelijke theorie hiertoe wordt uitsluitend nog kort gerecapituleerd.

Registratieformulier Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair

Aanmelden(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)