06 november Liaison (regionaal) operationeel team

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie The Green House, Croeselaan 16 te Utrecht

Zet in mijn agenda

Als Liaison van het (Regionaal) Operationeel Team zorg  je voor de verbinding tussen (een crisisteam uit) je eigen organisatie en een extern crisisteam. Daarom ben je meestal aanwezig bij dit externe crisisteam en neem je namens je eigen team of organisatie deel aan de overleggen van dit team.

Aan de liaison worden hoge eisen gesteld. Je dient niet alleen je eigen team en processen goed te kennen maar ook die van het team waarnaar je wordt afgevaardigd voor vergaderingen. Je houdt de verantwoordelijkheden en primaire proces- sen van je eigen team voor ogen en realiseert van daaruit de samenwerking met en ondersteuning van derden. Dit betekent dat je zorgt voor:

  • Informatie uitwisseling tussen je eigen team en het externe team
  • Het vastleggen van afspraken en besluiten voor je eigen team
  • Het terugkoppelen van informatie, afspraken en besluiten uit de vergadering aan je eigen team.

Je werkt natuurlijk samen met de andere leden, maar het meeste contact heb je met de informatiecoördinator vanwege het terugkoppelen van informatie, afspraken en besluiten.

Doel

Je doet inzicht en ervaring op in de rol van liaison in een crisisteam.

Doelgroep

Ben je al liaison en wil je je kennis opfrissen? Of ambieer je een rol in de crisisorganisatie en zie je jezelf functioneren als liaison? Meld je dan aan voor deze training.

Programma

Deze speciale uitvoering richt zich op liaisons die op operationeel niveau functioneren. De training biedt praktisch houvast aan mensen die de rol van liaison operationeel team (R)OT in de praktijk vervullen:

  • Rol en taken van een liaison ROT in een crisisteam
  • Spreekbuis namens de eigen organisatie
  • Realiseren van informatie-uitwisseling tussen de eigen organisatie en het crisisteam.

De training is opgezet volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – in een veilige omgeving. Aan de hand van simulaties, praktijkoefeningen en discussies komen knelpunten en aandachts- punten naar boven.

Voorkennis

Deelnemers hebben de Basiscursus crisisbeheersing gevolgd.

Registratieformulier roltraining Liaison operationeel team

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Liaison operationeel team(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)