03 oktober OCM Tweedaagse

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Tijd
  • Locatie Park Centraal Hotel | Molenstraat 53 | 2513 BJ | Den Haag

Zet in mijn agenda

Om ons goed voor te bereiden op toekomstige crises en elkaar als netwerk te blijven ontmoeten, organiseert het DCC-IenW op dinsdag 3 oktober en woensdag 4 oktober de OCM Tweedaagse voor de crisiscoördinatoren en -medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ketenpartners zoals KNMI, LVNL, ANVS, ProRail, ILT, RIVM en etc. kunnen zich aanmelden.

Het doel van deze dagen zijn het bijeen brengen van crisisprofessionals om kennis en ervaringen met elkaar te delen en samen het netwerk te versterken en verder op te bouwen. Want effectief crisismanagement begint bij kennen en gekend worden. Kennis van elkaars rol en taak, maar juist ook het gezicht achter de naam.

Programma OCM Tweedaagse 2023

Aanmelden

Reserveer 3 en 4 oktober in je agenda en meld je alvast aan via onderstaand inschrijfformulier.

Registratieformulier OCM Tweedaagse 2023

Op welke dag(en) ben je aanwezig?(verplicht)
Beide opties mogelijk om aan te vinken.
Op welke dag(en) wil je mee lunchen?(verplicht)
Alle opties mogelijk om aan te vinken.
Diner je mee op dinsdag 3 oktober?(verplicht)
Blijf je overnachten op dinsdag 3 oktober?(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor de OCM Tweedaagse te verwerken. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)