18 april LCMS voor beginners

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Zet in mijn agenda

Sinds september 2018 deelt Rijkswaterstaat informatie tijdens crises netcentrisch via het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Zodra een RWS-crisisteam, zoals een Regionaal Crisisteam (RCT) en Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum (LAC), naar fase 2 opschaalt, wordt de informatie via het LCMS gedeeld. In sommige regio’s zijn er met partners afspraken gemaakt om bij elkaar ‘mee te lezen’ en kan er tijdens crises voortaan ook via LCMS informatie met veiligheidsregio’s en waterschappen gedeeld worden. Door dit tijdens een crisis continu via het LCMS te delen zorgen we ervoor dat alle crisisteams continu een goed en gedeeld beeld van de situatie hebben.

Doel

Tijdens deze eendaagse training leren deelnemers om te gaan met dit systeem.

Doelgroep

Crisisfunctionarissen uit de Rijkswaterstaat crisisorganisatie met een rol in het netcentrisch informatiedelen: Informatiecoördinator, Adviseur Crisisbeheersing, Communicatieadviseur.

De LCMS training voor beginners richt zich op het Netcentrisch Werken bij Rijkswaterstaat. Deelnemers van andere organisaties zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze training, met de kanttekening dat de training zich specificeert op de Rijkswaterstaat crisisorganisatie.

Programma

Het programma start met een theoretisch gedeelte over de nut en noodzaak van het netcentrisch werken. Ook worden enkele basisprincipes behandeld. Vervolgens worden aan de hand van verschillende casussen en opdrachten geleerd hoe het LCMS te gebruiken is en waar op gelet moet worden.

Infographic netcentrisch werken

Registratieformulier LCMS voor beginners (training)

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de LCMS voor beginners(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)