23 april LCMS LLN-ta

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Utrecht, exacte locatie volgt

Zet in mijn agenda

In deze training maken laboranten binnen het Landelijk Laboratorium Netwerk-terroristische aanslagen (LLN-ta) kennis met het Landelijk Crisis Management Systeem. LCMS is het systeem waarin crisispartners netcentrisch samenwerken om tijdens crises informatie met elkaar te delen. Tussen crisisteams en -partners van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals het DCC-IenW, Rijkswaterstaat, het Crisis Expertteam milieu en drinkwater (CET-md), de veiligheidsregio’s en waterschappen zijn afspraken gemaakt om met elkaar ‘mee te lezen’. Door dit tijdens een crisis continu via het LCMS te delen zorgen we ervoor dat alle crisisteams continu een goed en gedeeld beeld van de situatie hebben.

Programma

Het programma start met een theoretisch gedeelte over de nut en noodzaak van het netcentrisch werken. Ook worden enkele basisprincipes behandeld. Vervolgens worden aan de hand van verschillende casussen en opdrachten geleerd hoe het LCMS te gebruiken is en waar op gelet moet worden.

Doel

Na deze eendaagse training:

  1. Kennen de deelnemers de basisprincipes van informatiemanagement en netcentrisch werken
  2. Weten de deelnemers hoe ze LCMS moeten lezen
  3. Weten de deelnemers hoe ze een LCMS-activiteit moeten aanmaken
  4. Weten de deelnemers hoe ze informatie in LCMS moeten schrijven.

Doelgroep

Deze training richt zich op de laboranten van het LLN-ta. Voor regievoerder is een uitgebreidere LCMS training beschikbaar.

Registratieformulier LCMS LLN-ta

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de training LCMS LLN-ta(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)