14 maart Roltraining Informatiecoördinator

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Kunstkamer Utrecht, Drakenburgstraat 1 te Utrecht

Zet in mijn agenda

Je wordt midden in de nacht opgeroepen om deel te nemen in het crisisteam van jouw organisatie en het is geen oefening. Alle media gonzen van de geruchten over een groot ongeval, wat er precies gebeurd is en met welke impact is nog nauwelijks te achterhalen. Wat doe je als informatiecoördinator in deze situatie waarin duidelijk is dat er van alles aan de hand is? Je wilt uiteraard niet meegetrokken worden in de hoge druk, want dat gaat ten koste van je effectiviteit in handelen.

Doel

Als informatiecoördinator ben je opgeleid en getraind om je weg te vinden in het vergaren van informatie uit een verscheidenheid aan bronnen en vervolgens in het vastleggen, analyseren en duiden ervan. De informatiecoördinator is verantwoordelijk voor de verspreiding van relevante, gevalideerde informatie. Mede als gevolg van het gebruik van meerdere systemen (zoals ICA-web, LCMS en Infra-web) en door ontwikkelingen op het gebied van netcentrisch werken wordt de rol van informatiecoördinator steeds belangrijker. Van belang is dat de vergaarde informatie up-to-date is en blijft en dat je feitelijke informatie onderscheidt van aannames. Daarnaast heb je je verantwoordelijkheden rondom het opstellen van het SITRAP.

Doelgroep

Deze training is gericht op collega’s die deze rol reeds uitoefenen alsmede collega’s die deze rol gaan bekleden.

Programma

In de training wordt uitgelegd wat het kader is waarin de informatiecoördinator opereert en hoe deze rol zich verhoudt tot de andere rollen in het crisisteam. De deelnemers doen verder mee aan de simulatie van een incident en voeren oefeningen uit. De discussies die hieruit voortvloeien leveren stof op voor aandachts- en knelpunten die het leereffect van de training vergroten.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de basiscursus crisisbeheersing hebben gevolgd.

Registratieformulier roltraining Informatiecoördinator

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Informatiecoördinator(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)