07 oktober Verdiepingsmodule Crisisbesluitvorming

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Zet in mijn agenda

In een crisis staat er grote druk op de besluitvorming. In crisismanagement is dit dan ook een kwetsbaar aspect. Beslissingen kunnen minder effectief zijn en er kunnen zelfs gemakkelijk grote fouten worden gemaakt. Welke moderne hulpmiddelen we ook gebruiken, de evolutie van het menselijk brein verloopt minder snel. Het verwerken van informatie en het nemen van besluiten verloopt in onze hersenen op een bepaalde manier.

Het is voor iedereen die een rol heeft in een crisisorganisatie dan ook belangrijk hierin inzicht te hebben. Door inzicht te hebben in heuristieken, groepsdynamica en cognitieve effecten van druk kunnen we fouten vermijden en tot betere besluiten komen.

Doel

In deze korte module worden de belangrijkste aspecten van de psychologie van besluitvorming behandeld. Hierbij ligt de nadruk op het toepassen van deze aspecten in de praktijk van crisismanagement.

De leervorm is online en interactief in een kleine groep.
Na het volgen van deze module bent u beter in staat fouten in het besluitvormingsproces te herkennen en te vermijden.

Doelgroep

Iedereen die een rol heeft in crisismanagement

Registratieformulier Verdiepingsmodule Crisisbesluitvorming

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de Verdiepingsmodule Crisisbesluitvorming(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)