19 september Cursus stralingsincidenten voor gevorderden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie FYSIEK - Nog nader te bepalen

Het DCC-IenW is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Station Den Haag Centraal is het ca. 2 min. lopen naar Rijnstraat 8.

Zet in mijn agenda

Op 19 september organiseert het DCC-IenW een gevorderdencursus stralingsincidenten. Waar de Basiscursus met name inging op de achtergronden van radioactiviteit, straling en de ongevalsafhandeling op hoofdlijnen, gaat deze Gevorderden cursus stralingsincidenten vooral verder in op de crisisstructuur, het functioneren ervan en accenten en impact van nucleaire ongevallen op beleidsterreinen (binnen en buiten IenW), en mogelijke complicerende factoren daarbij. Een verdieping in de structuur maar ook op inhoud, de opbouw van het LCP-Straling vormt hierbij de basis. Naast het delen van kennis en informatie, wordt interactie tussen de deelnemers aangemoedigd en worden enkele praktische cases besproken. 

Doelgroep

De Gevorderden cursus stralingsincidenten is toegankelijk voor deelnemers die komen vanuit bijvoorbeeld departementen, agentschappen of veiligheidsregio’s, hebben een rol of functie als AOV-er, crisismanager, crisiscoördinator of adviseur van een beleidsdirectie en hebben deze kennis in hun bagage of al eerder de basisopleiding gevolgd. Noodzakelijke theorie hiertoe wordt uitsluitend nog kort gerecapituleerd.

Stralingsincidenten voor senior management

Hierbij wil ik mij aanmelden voor Stralingsincidenten voor senior management(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)