03 september Stralingsincidenten voor senior management

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Fysiek bij DCC, Rijnstraat 8 te Den Haag

DCC-IenW is eenvoudig met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf Den Haag Centraal Station loopt u in ca. 2 min. naar Rijnstraat 8.

Deze cursus geeft een korte introductie op inhoud en structuur op het gebied van stralingsincidenten.

Doel

De leerdoelen en opbouw van de opleiding zijn als volgt:

  • Korte (op maat gemaakte) introductie geven op inhoud en structuur om voldoende achtergrond en comfort met het onderwerp te ontwikkelen
  • Meer gevoel ontwikkelen bij taken en verantwoordelijkheden en onderling van gedachten wisselen tussen deelnemers van wat er bij hen leeft op dit terrein
  • Impact en dilemma‚Äôs bij R/N-ongevallen vanuit het perspectief van diverse (aanwezige) beleidsdomeinen helder voor het voetlicht brengen
  • Doorleven van nucleaire crisisbeheersing door het simuleren vanuit een crisissetting.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor senior management zoals (plv.) directeuren, bestuurders, senior bestuursadviseurs en (plv.) Directeuren-Generaal van zowel departementen als Agentschappen die vanuit hun (beleid)verantwoordelijkheid met de voorbereiding op of beheersing van nucleaire of stralingsongevallen te maken hebben of kunnen krijgen.

Deze opleiding is zo opgezet dat de deelnemers zonder specialistische (voor)kennis deze kunnen volgen.

Stralingsincidenten voor senior management

Hierbij wil ik mij aanmelden voor Stralingsincidenten voor senior management(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)