Nieuwe positionering netwerk CET-md

Op 20 mei hebben de 8 aangesloten instituten besloten over het voorstel tot nieuwe positionering van het Crisis Expertteam milieu en drinkwater (CET-md). Het CET-md ontwikkelt zich hiermee tot een modern expert- en adviesnetwerk. Een netwerk dat elkaar weet te vinden in de koude fase, en vanuit de kracht van elk instituut, samen, dé expert vormt tijdens de warme fase: een crisis op het gebied van milieu en/of drinkwater. De instituten binnen het netwerk CET-md zijn overtuigd dat hiermee het best mogelijke advies gegeven kan worden aan hulpdiensten en bestuurders, waarbij de impact van het advies zo groot mogelijk is.

Het netwerk CET-md kiest met deze positionering voor een werkwijze waarbij de aangesloten instituten centraal staan en vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen richting de netwerkpartners en de experts in het veld. Deze positionering geeft meer ruimte en flexibiliteit aan de verschillende instituten maar vraagt ook om een stapje extra richting het netwerk.

Per 1 juli 2020 informeren de instituten elkaar op een laagdrempelige manier over incidenten en calamiteiten waarbij ze gevraagd worden hun expertise en kennis ter beschikking te stellen. Andere (nog niet betrokken) instituten kunnen zo proactief hun eigen kennis aanbieden. De hulpdiensten, drinkwaterbedrijven of vragenstellers uit de (Rijks)overheid krijgen hierdoor – ook bij de kleinere incidenten -  het beste en compleet mogelijke advies.  

Verder kan de bekende CrisisExpertTeam-structuur bij grotere calamiteiten en crises flexibel worden geactiveerd. De ‘Procesmanager CET-md’ faciliteert hierin en zal het aanspreekpunt vormen voor de regionale en nationale vraagregisseurs.

Samenwerking expert en hulpverlener

Vervolgstappen

Aan het einde van 2020 zullen de nieuwe afspraken binnen het netwerk verder worden bekrachtigd door de Stuurgroep CET-md in de vorm van een hernieuwd convenant CET-md.

De komende tijd zal het nieuw gepositioneerde netwerk CET-md zich hernieuwd voorstellen aan de partners via onder andere het GAGS-platform (GGD-GHOR Nederland), Vakgroep IBGS (Brandweer Nederland) en de werkgroep Beveiliging en Crisismanagement (Vewin).

Inzetten van netwerk CET-md

De instituten binnen het netwerk CET-md zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Door te bellen met het Loket CET-md (088 - 67 88 999) kunt u in contact komen met de piket Procesmanager van het CET-md.

Wilt u de 24/7 piketnummer van RIVM-MOD, WFSR, KNMI, Defensie-CEAG, WMCN-LCM, NVIC, LIOGS en/of KWR Water ontvangen? Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met BureauCET@rws.nl.