Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen herzien

Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen beschrijft op hoofdlijnen de nationale uitgangspunten en (samenwerkings-)afspraken bij de gezamenlijke aanpak van alle burger- en militaire luchtvaartongevallen in het binnenland en van burgerluchtvaartongevallen met Nederlandse slachtoffers in het buitenland.

Op 22/10/20 heeft de NCTV het herziene Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen (NCP-L) gepubliceerd. Dit crisisplan is een invulling van de toezegging door het kabinet in de beleidsreactie van 8 december 2015 naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Passagiersinformatie MH17. Met dit crisisplan wordt ook voldaan aan EU-Verordening 996/2010 om op nationaal niveau een noodplan voor burgerluchtvaartongevallen te hebben.