Pilot Kennis- en leerplatform DCC

De pilot van het Kennis-en leerplatform DCC-IenW zit er op.

De 87 crisis-collega’s die deel hebben genomen: bedankt voor hun inbreng en feedback! Door jullie actieve bijdrage kunnen we verder met de ontwikkeling. Het platform gaat in de toekomst een steeds belangrijker rol spelen in de wijze waarop we binnen de crisisorganisatie kennis met elkaar delen en verspreiden. Aan degenen die hebben meegedaan aan de pilot willen we laten weten dat het platform in de lucht blijft en je gewoon nog nieuwe informatie plaatsen, kennis ophalen of verspreiden.

De komende maanden worden gebruikt om nog een aantal verbeteringen door te voeren. Naar verwachting wordt eind dit jaar/begin 2022 het platform voor alle leden van de IenW-crisisorganisatie en haar ketenpartners opengesteld.