Aan de slag met LCMS: CET-md van start

Na een positief besluit van de Stuurgroep CET-md, is het CET-md gestart met een kort en krachtig implementatietraject om LCMS intern te gaan gebruiken. Met behulp van de nodige ondersteuning vanuit het DCC-IenW (advies en OTO-activiteiten) staat alles nu klaar om 1 januari van start te gaan met LCMS.

Opleiden en Trainen

In de afgelopen drie maanden zijn de 100 experts van acht kennisinstituten binnen het CET-md opgeleid en getraind in het gebruik van LCMS. Men is begonnen met de e-learning van het NIPV en vervolgens zijn er basisvaardigheidstrainingen en verdiepingstrainingen ontwikkeld speciaal voor de context waarin het CET-md opereert. Deze ontwikkeling en uitvoering van de trainingen is in  samenwerking met de adviseurs van trainingspartner Berenschot gegaan. 

Trainer Katie Harley: “Met elkaar zijn wij tot een mooi en toegespitst programma gekomen met casuïstiek die aansluit bij de praktijk van het CET-md”. Verder merkte Katie als trainer ook een zeer groot enthousiasme bij de deelnemers: “Men was erg enthousiast om met LCMS aan de slag te gaan en in de opzet was er veel ruimte om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Het systeem werd bovendien als erg toegankelijk ervaren”

In LCMS kunnen de experts van het CET-md netcentrisch met elkaar samenwerken. Om dit gemakkelijk te maken is een handzame Quick Reference Card (QRC) ontwikkeld die experts er bij kunnen pakken. Coördinator CET-md Tony Hoogendoorn: “Begin december zullen wij op basis van de ervaringen tijdens de trainingen de Quick Reference Card nog een update geven en het sjabloon en de rechten in LCMS nog een keer goed nalopen.” Het netwerk CET-md is dan helemaal klaar om per 1 januari 2023 te starten met het gebruik van LCMS en dan neemt men afscheid van het huidige platform ICAweb dat het einde van de technische levensduur nadert.

Vervolgstappen in gebruik LCMS

Als eerste vervolgstap zal het CET-md afspraken gaan maken met de 25 Veiligheidsregio’s voor wederzijdse toegang tot elkaars ‘Situatiebeelden’ in LCMS. Inzicht in het actuele situatiebeeld vanuit de Veiligheidsregio zal het CET-md gaan helpen om de context van het incident of crisis beter mee te krijgen, wat de kwaliteit van de advisering zal bevorderen. Op hun beurt krijgen deVeiligheidsregio’s inzicht in de stand van zaken van het adviesproces van het CET-md. Tony: “Uiteraard zal er vanuit het CET-md altijd een ‘warme overdracht’ van het uiteindelijke advies plaatsvinden. Meestal zal dit naar de AGS of GAGS zijn die als ‘vraagregisseur’ optreden binnen de regionale crisisorganisatie.” 

Uit het implementatietraject kwam ook naar voren dat LCMS-Plot mogelijk meerwaarde kan bieden in een stukje geografische ondersteuning van het advies. Wellicht kunnen de model outputs of de outputs uit een tool als Pluimradar van RIVM en KNMI hierin opgenomen worden. Gedurende 2023 zal dit onderzocht gaan worden.  

Ook aan de slag met LCMS

LCMS is in 2021 aangemerkt door de minister van JenV als ‘Landelijke Voorziening Crisisbeheersing’. Het DCC-IenW is momenteel bezig om stap voor stap de crisispartners van IenW aan te sluiten. Jou deel van de crisisorganisatie ook laten aansluiten of wil je meer informatie? Neem contact op met crisismanagers Laura Kuiper (laura.kuiper@rws.nl) en Gijs de Leeuw (gijs.de.leeuw@rws.nl).