Kennis- en Leerplatform | van pilotfase naar binnenkort live-uitrol

Medio 2021 is het DCC-IenW gestart met het realiseren van een online Kennis- en Leerplatform voor alle crisismedewerkers van IenW en haar crisisketenpartners. Het platform bevat, naast het Opleiden, Trainen & Oefenen (OTO) aanbod, relevante crisisbeheersingsinformatie over een aantal IenW-beleidsthema’s en ook een flink aantal kennis-en leerblokken in de vorm van o.a. korte films, webinars, podcasts en e-learningmodules. Dit alles is erop gericht om op efficiënte en effectieve wijze de IenW-crisisorganisatie up-to-date te houden en verder te professionaliseren.

Afgelopen september/oktober was de pilotfase. Een 60-tal crisiscollega’s werkten hieraan mee. Op basis van hun gegeven feedback word het platform aangepast en verder ontwikkeld met als doel Q2 2022 volledig live te gaan.

Omdat het platform op diverse onderwerpen al goed gevuld is, is de keuze gemaakt om het platform op weg naar de live-uitrol ‘open’ te houden. Dat wil zeggen dat iedereen die al een account heeft gebruik kan blijven maken van het platform en ook informatie kan blijven posten op de tijdslijn.

Er zijn veel elementen van de basiscursus crisisbeheersing en ook b.v. e-learnings voor specifieke beleidsthema’s op het platform te volgen, daarom blijven we ondertussen crisismedewerkers een account geven.

Van Under Construction naar een gevuld geheel

De keuze om het platform ondertussen op organische wijze te vullen met relevante ontwikkelingen, crisisinformatie en relevante kennisblokken leidt ertoe dat gedeeltes, waar nu nog ‘under construction’ staat, langzaam aan gevuld gaan worden. Als je tot het echte go-live gebruik maakt van het platform vragen we je hiervoor begrip te hebben.

Mocht je ondertussen nieuwsgierig geworden zijn en meer informatie willen? Stuur dan een mailtje aan DCCOTO@rws.nl.

By the way!

Beschik je over crisisbeheersingsinformatie waarvan je vindt dat deze interessant is om te delen met de crisiscollega’s en wil je dit graag op het platform plaatsen? Laat ons dit weten en neem contact op via DCCOTO@rws.nl. We helpen je graag om informatie op het platform te plaatsen of te leren plaatsen.

Wij danken de collega's allen voor hun medewerking aan de pilotfase en voor de door hen gegeven feedback. Mocht je als pilotdeelnemer interesse hebben te weten wat we met je feedback gedaan hebben, houd dan het platform en je mail in de gaten. Binnenkort brengen we je hiervan op de hoogte.