Noodpompen IenW ingezet tegen verzilting West-Nederland

Het team van noodpompenexperts van DCC-IenW heeft het gehele weekend hard gewerkt aan het installeren van vier noodpompen van IenW  bij gemaal ‘De Aanvoerder’ in Utrecht. Een snelle en doeltreffende inzet om de verzilting van West-Nederland te voorkomen. 

Op vrijdag 22 juli, omstreeks 14:30 uur, kwam er een telefoontje binnen van de voorzitter van Regionaal Droogte Overleg regio West-Midden (RDO West-Midden) met de aanvraag van inzet van noodpompen van IenW. Het RDO West-Midden is een samenwerkingsverband tussen RWS, waterschappen en provincies in het gebied, om watermanagement maatregelen te treffen in verband met droogte. Zie voor meer informatie het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte (LDWD).

Om verziltingsproblematiek tegen te gaan, is op maandag 18 juli de zogeheten Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in werking gesteld. Voor West-Nederland betekende dit dat het speciaal hiervoor gebouwde gemaal ‘De Aanvoerder’ bij Utrecht werd ingezet: deze zorgt dat er voortdurend zoetwater wordt gepompt vanuit het A’dam-Rijnkanaal en de Lek  naar de Leidsche/Oude Rijn.

Helaas bleek op vrijdag dat een onderdeel in de mechaniek defect was geraakt en het gemaal op halve capaciteit draaide. Zie het persbericht: Sterk staaltje samenwerking na calamiteit gemaal De Aanvoerder (rijnland.net).

Onmiddelijke inzet van de noodpompen

Crisismanager Désirée Anink en Jr. Crisismanager Gijs de Leeuw van het DCC-IenW zagen de ernst van de situatie gelijk in. Désirée: “Deze pompen moesten met spoed worden ingezet en we hebben gelijk het team van noodpompexperts in gang gezet.” Gijs: “Inzetten van de noodpompen stemmen wij altijd af met het WMCN; de LCW gaf in dit geval aan dat onmiddellijke inzet noodzakelijk was.” 

Team van noodpompenexperts

Het team van noodpompexperts komt in actie bij (oriëntatie op) een aanvraag van de noodpompen van IenW. Het bestaat uit een poule van collega’s van Rijkswaterstaat en een aantal Waterschappen.

Albert Kloeze (RWS) is een van die experts: “Na het telefoontje hebben wij direct ter plaatse gekeken of het mogelijk was om de pompen in te zetten. Parallel hieraan hebben wij de logistiek alvast geregeld, want op vrijdagmiddag en in de vakantieperiode kan dat een uitdaging zijn.” De eerste pompen, stalen buizen en andere benodigdheden werden op zaterdagmorgen door de aannemer vanuit de opslag in Zeewolde naar Utrecht gebracht. Op zaterdag zijn twee pompen geïnstalleerd, op zondag volgde nummer drie en maandag nummer vier. 

De getroffen waterschappen HH Rijnland en HH De Stichtse Rijnlanden zijn erg tevreden over de snelle en doeltreffende inzet. Naar verwachting zal het herstel van het gemaal ‘De Aanvoerder’ een week in beslag nemen. Albert: “Of wij hier nu een week staan of een maand, onze pompen zijn er klaar voor.” 

Meer informatie

Meer informatie over de noodpompen van IenW kun je hier vinden.

Voor waterbeheerders heeft het DCC-IenW  aanvullende documenten beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd via DCCinfo@rws.nl