Noodpompen/High-Capacity Pumps

Noodpompen

Het DCC-IenW beschikt over mobiele noodpompen die ingezet kunnen worden in het geval van (dreigende) noodsituaties als gevolg van wateroverlast, een overstroming of in een situatie van (dreigende) watertekorten. Deze noodpompen zijn zo ontworpen dat het maximale aan capaciteit wordt gehaald in relatie met compactheid, snelle inzetbaarheid en handelbaarheid. Het DCC-IenW maakt gebruik van een vast team voor het beheer en inzet van deze noodpompen.

De noodpompen zijn gecertificeerd door de Europese Unie. Dit betekent dat ze in de Europese database (CECIS) staan en bij noodhulpvragen kunnen worden aangeboden. De noodpompen zijn zowel nationaal als internationaal diverse keren zijn ingezet.

Een verzoek om inzet van de noodpompen kan 24/7 ingediend worden bij de piketfunctionaris van het DCC-IenW.

High-Capacity pumps

DCC-IenW has mobile emergency pumps that can be used in the event of (imminent) emergency situations as a result of flooding, a flood or in a situation of (imminent) water shortages. These emergency pumps are designed in such a way that the maximum capacity is achieved in relation to compactness, rapid deployability and handling. The DCC-IenW uses a permanent team for the management and deployment of these emergency pumps.

The High-Capacity Pumps are certified by the European Union. This means that they are in the European database (CECIS) and can be offered for emergency assistance requests. The High-Capacity Pumps have been used several times both nationally and internationally.

A request for deployment of the emergency pumps can be submitted 24/7 to the picket officer of the DCC-IenW.