Two pager Beleidsplan crisisbeheersing IenW 2022 - 2026

Het Beleidsplan crisisbeheersing 2022 t/m 2026 van het ministerie van IenW biedt een crisisbeheersingsbeleid op prioritaire dreigingsthema’s. Daarnaast beschrijf het maatregelen voor het vergroten van de weerbaarheid en het organisatievermogen van de crisisorganisatie van IenW.

De titel van het beleidsplan, dat tot stand kwam in samenwerking met het IenW-crisisnetwerk, luidt ‘Anticiperen en versterken’:

• Anticiperen, omdat we als crisisorganisatie klaar moeten zijn voor nieuwe crisistypen en dreigingen.
• Versterken, omdat we de aanpak van traditionele en nieuwe crisistypen verder gaan optimaliseren.