Rapport Orkaan Irma treft Sint Maarten en Caribisch Nederland

Deze evaluatie gaat in op het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geleverde crisismanagement na orkaan Irma. Omdat deze orkaan vooral grote schade toebracht op Sint Maarten, ligt de focus van deze evaluatie op de inspanningen die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn gepleegd ten behoeve van met name de noodhulp aan Sint Maarten. De eilanden Saba en St. Eustatius ondervonden door orkaan Irma naar verhouding veel minder schade maar kregen wel, een kleine twee weken later, alsnog met orkaan Maria van doen. Op de consequenties van orkaan Maria wordt echter in deze evaluatie slechts zijdelings ingegaan en dan vooral waar het (een belemmering voor) de noodhulp aan Sint Maarten betrof.