Caribisch Nederland

Sinds 10 oktober 2010 vormen de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (genoemd: Caribisch Nederland) bijzondere gemeenten van Nederland. Het DCC-IenW werkt samen met Caribisch Nederland aan het aansluiten van de crisisorganisatie van de eilanden bij de processen en informatievoorziening van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bestuurlijke situatie Caribisch Nederland

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit vier autonome Landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste drie zijn gelegen in het Caribisch gebied. Het land Nederland bestaat uit een gebied in Europa en de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in het Caribisch gebied. Het Koninkrijk der Nederland bestaat derhalve uit een Europees deel en een Caribisch deel.

Crisisbeheersing Caribisch Nederland

De drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (genoemd: Caribisch Nederland) vormen zo drie bijzondere gemeenten van Nederland. Anders dan voor de Europees Nederlandse gemeenten, zijn er voor de drie eilanden van Caribisch Nederland geen Veiligheidsregio’s. De gezaghebber (de burgemeester van het eiland) is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de preparatie op en afhandeling van incidenten. De Rijksvertegenwoordiger (een soort commissaris van de Koning) treedt bij rampen en crises op als verbindingsofficier tussen de eilanden en het Rijk. Het DCC-IenW werkt samen met Caribisch Nederland aan het aansluiten van de crisisorganisatie van de eilanden bij de processen en informatievoorziening van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.