Caribisch Nederland: Tsunami warning animatie

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het Tsunami Warning Focal Point voor Bonaire, St. Eustatius en Saba, wat betekent dat het KNMI de melding vanuit het internationale waarschuwingssysteem ontvangt en vervolgens onmiddellijk naar de (relevante) gezaghebbers en eilandsecretarissen van Caribisch NL en de Rijksvertegenwoordiger doorstuurt.

In 2017 is zowel door de eilanden als de DCC’s van de ministeries geconcludeerd dat in de berichtgeving meer uitleg en duiding van de tsunami warning nodig is. Om deze reden hebben het KNMI en DCC-IenW het afgelopen half jaar een animatie laten ontwikkelen die het proces van de tsunami warning weergeeft.

Tsunami's in Caribisch Nederland. Ze komen niet vaak voor, maar als het gebeurt, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. In deze video ziet u hoe Caribisch Nederland wordt gewaarschuwd als een tsunami nadert.

Vanuit Nederland houdt het KNMI 24/7 in de gaten of Bonaire, Sint Eustatius en Saba door een tsunami worden bedreigd. Het KNMI werkt daarbij nauw samen met het Amerikaanse Pacific Tsunami Warning Center. Als het zover is, worden de eilanden door het KNMI gealarmeerd. Dan kunnen de gezaghebbers crisismaatregelen in gang zetten.

Zo werkt het waarschuwingssysteem:
De eerste alarmering is een mail van het KNMI aan de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Belangrijkste hierin is of de tsunami een bedreiging vormt. En hoe laat de vloedgolf aankomt. Met de informatie van het KNMI informeert het DCC, het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, betrokken partijen in Europees Nederland. Zodat ook zij zich kunnen voorbereiden en de eilanden bij kunnen staan.

Meteen daarna neemt het KNMI telefonisch contact op met de gezaghebbers. Die krijgen de belangrijkste informatie over de vloedgolf. Zodat ze weten wat eraan komt.

Kort na dit telefoongesprek volgt een tweede waarschuwingsmail. Daarin staat onder meer informatie over de hoogte van de golf en een update van de aankomsttijd.

Even later belt het KNMI nog een keer. Daarna krijgen de gezaghebbers elk uur een actuele mailalert, tot de tsunami-dreiging voorbij is.

In het ergste geval is er maar heel weinig tijd om in actie te komen. Zorg er daarom voor dat u goed bent voorbereid. En weet wat u moet doen als u de eerste tsunami-waarschuwing krijgt.

Ga voor meer informatie naar knmidc.org/tsunamis.
Vragen over crisisprocedures? Bel DCC-IenW: +31 30 600 6366 .