Netwerk VR-jong op bezoek DCC-IenW

Het platform voor jongdenkenden van de veiligheidsregio's 'VR-Jong' is op bezoek geweest bij het DCC-IenW. Dit platform organiseert interessante excursies en prikkelt haar deelnemers op een vernieuwende wijze na te denken over allerlei knelpunten. Deelnemers van dit platform komen uit veiligheidsregio's, gemeenten, waterschappen en andere ketenorganisaties van de veiligheidsregio. Het DCC-IenW heeft een presentatie gehouden en de deelnemers laten zwoegen in een serious game waarin de  casus een overstroming was. In de middag is ook afgewisseld met het Nationaal Crisiscentrum. De middag is goed bezocht en is als zeer positief ervaren. Met name vonden de deelnemers, de inzage in de complexe crises waarvoor het DCC-IenW aan de lat staat, interessant. Oók heeft het de organisatoren geïnspireerd het netwerk van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verkennen voor een mogelijke volgende excursie.