Webinar Cyber security

Voorbereiding op cyberdreiging is steeds belangrijker geworden. Dat begint bij bewustwording over wat cyberdreiging betekent voor jou en voor ons als departement. Binnen IenM krijgt de voorbereiding op cyberdreiging steeds meer aandacht. Dit heeft onder andere geresulteerd in het draaiboek Cyber IenM en de nieuw opgerichte Expertgroep Cyber IenM, onder leiding van de CIO IenM. Maar wat is cyberdreiging en wat betekent dit voor het verzorgingsgebied van het ministerie van Infrastructuur en Milieu? Om hier meer inzicht in te geven, organiseert het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenM) samen met het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) een webinar cyber security. 

Het doel van dit webinar is om meer informatie te geven over wat cyberdreiging is, welke voorbeelden er zijn en hoe wij ons binnen IenM voorbereiden op cyberdreiging. Het gaat hier niet zozeer om welke ICT maatregelen we nemen, maar vooral om hoe we met elkaar samenwerken en hoe we ervoor zorgen dat we enerzijds de juiste maatregelen nemen en anderzijds de impact van een cyberincident minimaliseren. 

Webinar volgen

Het webinar kunt u gemakkelijk van achter uw eigen computer volgen. Het enige dat u nodig heeft, is geluid. 

IenW collega's kunnen de webinar volgen via deze link.

Voor onze andere collega's is hier de link naar het partnerportaal.