Webinar Nucleair

Als onderdeel van nucleaire crisisbeheersing worden in dit webinar de basisbegrippen rondom straling uitgelegd. U weet na dit webinar wat ioniserende straling en radioactiviteit is en wat de globale gevolgen voor de gezondheid zijn. U wordt geïnformeerd over stralingsblootstelling en –beperking en over te nemen maatregelen bij een (dreigend) nucleair incident. En er wordt een link gelegd naar de crisisvoorbereiding en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Doelgroep

Het webinar is voor iedereen, die interesse heeft in het nucleaire dossier, of u nu binnen de Rijksoverheid of regionale overheid werkt.

Webinar volgen

Het webinar kunt u gemakkelijk van achter uw eigen computer volgen. Het enige dat u nodig heeft, is geluid.

IenW collega's kunnen de webinar volgen via het leerportaal met deze link.

Voor onze andere collega's is hier de link naar het partnerportaal.