Weer impact Team Caribisch Nederland animatie

In samenwerking met het KNMI heeft het DCC-IenW een animatie laten ontwikkelen over de werking van het Weer Impact Team Caribisch Nederland (WIT-CN) bij tropische stormen en orkanen. Tijdens het Atlantisch orkaanseizoen is het KNMI verantwoordelijk voor het informeren van Caribisch Nederland over de verwachte impact van tropische stormen en orkanen. Bij de nadering van een orkaan is een actueel weerbeeld en goede informatievoorziening van groot belang. Daarom maakt het WIT-CN, waaronder DCC-IenW, KNMI en de eilanden, in gezamenlijkheid een inschatting van de impact.

Weer impact Caribisch Nederland

Tijdens het Atlantisch orkaanseizoen is het KNMI verantwoordelijk voor de informatie richting Caribisch Nederland over de verwachte impact van tropische stormen en orkanen. Bij windkracht 8 of hoger is er sprake van een tropische storm, voor een orkaan is minimaal windkracht 12 nodig.

Het National Hurricane Center (NHC) in de VS houdt het weer in het Atlantische bekken in de gaten. Het geeft het globale weerbeeld door aan het KNMI. Op basis dáárvan maakt het KNMI specifieke waarschuwingen voor de Nederlandse eilanden.

Het KNMI kan verschillende waarschuwingen uitgeven. Daarmee kunnen de eilanden voorzorgsmaatregelen nemen. Vanuit Europees Nederland kan worden meegedacht over eventuele hulp hierbij.

De waarschuwingen variëren in hevigheid van een 'Information bulletin' tot een ‘Hurricane warning’. Bij nadering van een orkaan is een actueel weerbeeld en goede informatievoorziening van groot belang. Daarom maakt het WeerImpactTeam (WIT) een inschatting van de impact. Gaat het om een tropische storm of orkaan? Het KNMI en het ministerie van IenW kunnen besluiten een telefonisch overleg bijeen te roepen. Of een van de eilanden kan hierom vragen. Dit team kan dan een inschatting maken welke impact de verwachte weersomstandigheden kunnen hebben. Na het WeerImpactTeam-overleg ontvangen alle deelnemers aan het telefonisch overleg een verslag

Ga voor meer informatie naar de website: www.knmidc.org

Een productie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020