Bijstandsaanvraag internationaal

Indien in het buitenland of in onze overzeese gebiedsdelen een situatie ontstaat waarbij internationale noodhulp gewenst is, kan Nederland bijstand verlenen in de vorm van expertise of middelen.

Aanvraag voor internationale noodhulp

De aanvraag voor internationale noodhulp wordt kenbaar gemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken of aan het Nationaal Crisiscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het Nationaal Crisiscentrum is het eerste aanspreekpunt voor het Emergency Response Coordination Centre van de Europese Unie en voor het Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre  van de NAVO. Het Nationaal Crisiscentrum vervult deze taak en houdt het ministerie van Buitenlandse  Zaken op de hoogte van alle verzoeken.
Het Emergency Response Coordination Centre vervult haar rol op basis van het formele Besluit Europese Commissie Civiele Bescherming.

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum zendt het verzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse  Zaken door naar de coördinatiepunten (DCC’s) van de meest betrokken ministeries in Nederland, waaronder het DCC-IenW.

In enkele gevallen kan het ook mogelijk zijn dat een ambassade of een internationale netwerkpartner rechtstreeks contact opneemt met het DCC-IenW of met een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW is het coördinatiepunt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot crisis en heeft daarin ook een rol te vervullen met betrekking tot de coördinatie van bijstandsvragen in het kader van noodhulp. Het DCC-IenW beoordeelt de inhoud van de aanvraag en schakelt afhankelijk van de vraag één van de capaciteiten in of de technische experts om te komen tot een finale beoordeling en advies ten behoeve van de besluitvorming (dit proces omvat ook de technische haalbaarheid van de vraag). Het DCC-IenW stemt af met het ministerie van Buitenlandse  Zaken en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum  en informeert na besluitvorming de interne lijn en de directe leidinggevenden van de individuele experts in geval van uitzending.

Het DCC-IenW heeft, naast dat het enkele dijkexperts vanuit de waterschappen rechtstreeks kan aanschrijven, ook de afspraak met de Unie van Waterschappen om hen te informeren bij internationale noodhulpverzoeken op het gebied van water. De Unie van Waterschappen heeft een piketnummer en een piketpostbus georganiseerd voor een 24/7 bereikbaarheid in geval van spoed. Op het moment dat een expert of capaciteit vanuit de waterschappen aangeschreven wordt, wordt ook de Unie van Waterschappen daarvan in kennis gesteld.

Naast de uitzendingen coördineert het DCC-IenW ook de certificering (in de vorm van opleidingen) van de experts om aan de Europese standaarden te voldoen.