Internationaal

Het DCC-IenW vindt het belangrijk om samen met netwerkpartners vanuit één centraal maatschappelijk belang de veiligheidsvragen op te pakken. Het netwerkmanagement rond crisisbeheersing en veiligheid houdt niet op bij de landsgrenzen. Bij een crisis in het buitenland kunnen andere landen bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld bij grote overstromingen of olieverontreiniging op zee. Dan sturen we experts, materiaal en helpen we de situatie te herstellen.

Noodhulp vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In 2015 is  door het DCC-IenW, focal point internationale noodhulp IenW, de aanmelding van twee bestaande (internationale) IenW-capaciteiten bij de Europese Unie verzorgd, te weten de Environmental Assessment Unit (EAU) van het RIVM en de Extreme High Capacity Pumps (EHCP). De EAU en de EHCP zijn capaciteiten die zowel nationaal als internationaal diverse keren zijn ingezet. Deze capaciteiten zijn gecertificeerd door de EU. Dit betekent dat ze in de Europese database (CECIS) staan en bij noodhulpvragen kunnen worden aangeboden.