Europese civiele mechanisme

Per 1 januari 2015 is het Europese civiele mechanisme aangepast en in werking getreden. Dit mechanisme maakt het mogelijk om als EU, internationaal noodhulp binnen de EU en eventueel daarbuiten te coördineren vanuit Brussel. Deze taak is de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie (EC), Directorate-General ECHO. Het uitvoerende organisatieonderdeel van deze taak binnen de EC is de Emergency Response and Coordination Centre (ERCC).

European Emergency and Response Capacities

De  European Emergency and Response Capacities (ERCC) heeft naar aanleiding van de aangepaste mechanisme de zogenaamde European Emergency and Response Capacities (EERC) gelanceerd, ook wel de Voluntary Pool genoemd. Voor deze pool kunnen EU-lidstaten vier soorten noodhulpcategorieën vrijwillig, voor een maximale periode van 3 jaar, aanmelden via een registratiesysteem namelijk:

 • Modules (voor geformuleerde capaciteiten met eigen personeel, dienen aan de voorgeschreven randvoorwaarden vanuit het Europese mechanisme te voldoen en volledig zelfvoorzienend te zijn);
 • Other response capacities (flexibel voor geformuleerde capaciteiten met eigen personeel, die niet geacht zijn zelfvoorzienend te zijn, afhankelijk van de situatie kunnen deze capaciteiten door het aankoppelen van een TAST-team wel zelfvoorzienend gemaakt worden);
 • TAST (Technical Assistance and Support Teams, dit zijn teams die gekoppeld kunnen worden aan een groep experts of een other respons capacity om de zelfvoorzienendheid tijdens de uitzending te vergroten);
 • Experts (zowel technische experts als algemene experts (bijv. teamleiders, informatiecoördinatoren of assessmentexperts).

Database (technische) experts

Het DCC-IenW heeft op dit moment een database met verschillende technische experts vanuit RIVM, RWS en sinds medio vorig jaar ook de waterschappen. De lijst hieronder geeft een weergave van de verschillende expertises vanuit IenM:

 • Dijkinspecteurs (vanuit RWS en binnenkort twee vanuit de waterschappen)
 • Hydrologen (vanuit RWS)
 • Pompenexperts (vanuit RWS, onder aansturing van DCC-IenW)
 • Specialisten op risicobeoordeling voor volksgezondheid en milieu (vanuit RIVM)
 • Drinkwaterexperts (vanuit RIVM)
 • Specialisten milieu bemonstering in het veld (vanuit RIVM)
 • Experts chemische en biologische analyse (inclusief mobiele veld laboratorium apparatuur) (vanuit RIVM)
 • Experts externe veiligheid  en modellering (vanuit RIVM)
 • Experts toxicologie (vanuit RIVM)